Kullanıcı girişi

KPI nedir?

KPI, Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi), endüstriyel alanda "performans ölçeği" anlamında kullanılan bir terimdir. KPI genellikle kurumların faaliyet gösterdikleri alandaki başarılarını değerlendirmekte kullanılır.

Kritik Başarı Göstergeleri (KPI), organizasyonların hedefleri doğrultusunda ilerleme ve iyileştirme aşamalarını tanımlayıp ölçülmesine yardım eder; firma süreçlerini geliştirebileceğiniz ve artırabileceğiniz alanları bulmanıza yardımcı olabilir veya ciddi bir sorunla karşılaşmanızdan önce, olası sorunlar konusunda sizi uyarabilir.

Performans değerlendirmenin isabetli yapılabilmesi için KPI seçiminin de doğru yapılması gerekir; örneğin satış ekibi ile bilgi teknolojileri ekiplerinin KPI ları aynı olmamalıdır. KPI seçiminde yaygın olarak kullanılan yöntem Balance Scorecard gibi bir yönetim çatısı uygulamaktır.

Performans göstergeleri alt kategorilere ayrılabilir:

  • Ölçülebilir göstergeler, sayısal veriler.
  • Pratik göstergeler, kurum süreçleri gösteren.
  • Yön göstergeleri, kurumun iyi veya kötü gidişatını gösteren.
  • Hareket göstergeleri, kurumun değişime olan etkisini gösteren.
  • Finansal göstergeler.

KPI 'ya örnek olarak yeni kazanılan müşteri sayısı, kesintisiz hizmet verebilme süreleri, bekleyen tahsilatlar, yıllık gelir artış oranı v.b. göstergeleri verebiliriz.

KPI ların yönetilebilmesi ve takip edilebilmesini sağlamak üzere hazırlanmış yazılımlar da bulunabiliyor:

 

Kaynaklar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator